بایگانی برچسب استوری

استوری

آموزش : چگونه پست یا استوری‌های پاک شده اینستاگرام را بازیابی کنیم؟

اینستاگرام یک پوشه حذف شده دارد. چه یک استوری که شما به طور تصادفی حذف کرده‌اید و چه تصویری و پستی که به هر دلیلی پاک کرده‌اید اما اکنون در مورد حذف آن تغییر نظر داده‌اید. می‌توانید از این پوشه برای بازیابی استوری‌ها، پست ها یا فیلم‌های پاک…