بایگانی برچسب ایستگاه فضایی

ایستگاه فضایی

هنرپیشه زن روس، نخستین بازیگر فیلم در ایستگاه فضایی

این تیم روس باید برای دستیابی به عنوان نخستین فیلم بلند فیلمبرداری شده در فضا عجله کنند، چرا که تام کروز هنرپیشه آمریکایی نیز قصد دارد تا در ماه اکتبر برای فیلمبرداری یک فیلم درام بلند در داخل ایستگاه فضایی بین‌المللی به ISS سفر کند.