بایگانی برچسب اینترنت ثابت

اینترنت ثابت

اینترنت مخابرات,اینترنت شاتل,اینترنت ثابت ایرانسل,اینترنت ثابت مخابرات,نحوه گرفتن اینترنت شاتل,اینترنت ثابت ایرانسل چیست,اینترنت فوق پرسرعت,اینترنت td lte مخابرات

ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور کاهش یافت

ضریب نفوذ پهن‌باند تا پایان سال ۱۳۹۹، به ۱۰۶.۳۵ درصد رسیده که ۱۰۰.۲۲ درصد آن مربوط به اینترنت پهن‌باند سیار و ۶.۱۳ درصد مربوط‌ به اینترنت پهن‌باند ثابت است و در مقایسه با آمار سال ۱۳۹۸، با کاهش روبه‌رو شده است.

وضعیت اینترنت ثابت و همراه در ایران

در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۵.۶۱ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۸.۷۶ مگابیت‌برثانیه است و متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۹.۸۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۸۵ مگابیت‌برثانیه است.