بایگانی برچسب بیماری

بیماری

افزایش تجویز داروهای ضدافسردگی در دوران کرونا باعث رشد چشمگیر قیمت آنها شد

آتالیز داده‌ها بر روی 100000 نفر دریافت که افراد زیر سن 25 سالگی که از این داروها استفاده نموده بودند با دو برابر شدن ریسک خودکشی در مقایسه بابیماران مسنتر مواجه شدند.

درمان آلزایمر با کانابیدیول با دوز زیاد

این مطالعه جدید که دو محقق ایرانی‌الاصل (دکتر بابک بابان و حسام خدادادی) در آن مشارکت داشتند دریافته است که CBD دوزبالا می‌تواند سطح پروتئین IL-33 در مغز بیماران آلزایمری را نرمالیزه کرده و در عین حال سطح پروتئین IL-6 التهاب‌زا را کاهش…