بایگانی برچسب ترکیه

ترکیه

توییتر تسلیم قانون ترکیه می‌شود

ترکیه قوانین تازه‌ای را برای صدور اجازه تداوم فعالیت شبکه‌های اجتماعی به تصویب رسانده که به موجب آنها شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از یک میلیون کاربر باید داده های کاربران ترکیه‌ای را در همین کشور ذخیره کنند.

تبلیغ برای توییتر و پینترست در ترکیه ممنوع شد

قانون جدید شبکه اجتماعی در ترکیه شرکت‌های رسانه اجتماعی را که روزانه بیش از یک میلیون بار بازدید دارند، ملزم می‌کند نمایندگان محلی در ترکیه تعیین کنند. شرکت‌هایی که هنوز نماینده‌ای در ترکیه منصوب نکرده‌اند، اجازه تبلیغات ندارند.