بایگانی برچسب حافظه

حافظه

اندروید ۱۲ با به خواب زمستانی بردن اپ‌ها فضای حافظه را آزادسازی خواهد کرد

اندروید 12 مفهوم «اپ‌های استفاده‌نشده» را بسط می‌دهد که نخستین بار با اندروید 11 مطرح گردید. این قابلیت همچنین به طور اتوماتیک مجوزها برای اپهای استفاده‌نشده را ابطال خواهد کرد و فایلهای موقتی آن را نیز پاکسازی می‌کند.

ظرفیت ذخیره‌سازی داده‌های جهان رو به اتمام است، چه راهکاری برای آینده می‌تواند وجود داشته باشد؟

در حال حاضر، حجم کل دیتا در جهان در حدود 10 زتابایت است؛ زتابایت برابر است با یک تریلیون گیگابایت. درک چنین عدد عظیمی برای مغز انسان امکانپذیر نیست – و تخمین زده شده که این رقم هر دو سال 2 برابر می‌شود.