بایگانی برچسب زمین

زمین

عمق زمین چقدر است,کره زمین,مشخصات کره زمین,عکس کره زمین,قطر زمین,شکل گیری کره زمین,نتیجه گیری در مورد کره زمین,محیط زمین

دریافت سیگنال‌های عجیب از یک سیستم ستاره‌ای نزدیک به زمین توسط دانشمندان

گزارش‌های به دست آمده حاکی از آن است که ستاره شناسان به تازگی از سیگنال‌های عجیبی را از سیستم ستاره ای نزدیک به کره زمین دریافت کرده‌اند که توضیح صد در صدی برای آنها وجود ندارد.