بایگانی برچسب ساعت اپل

ساعت اپل

گجت‌های پوشیدنی جای دستگاه‌های فشارخون قدیمی را می‌گیرند؟

علیرغم همه پیش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها، هنوز فشار سنج‌های قدیمی خود را دور نیندازید. ولی آگاه باشید که از دیدن دستگاه‌های نوآورانه و گجت‌های پوشیدنی بیشتر در آینده‌ای نه چندان دور تعجب نخواهیم کرد.