بایگانی برچسب شرکت اپیک گیمز

شرکت اپیک گیمز

سونی در شرایط خاص برای قابلیت کراس پلی از ناشران غرامت دریافت می‌کند

تیم سویینی، رئیس اپیک گیمز گفته که سونی برای صدور مجوز کراس پلی در شرایط خاصی که ازطریق اسناد اپیک فاش شده، از ناشران هزینه بیشتری را تحت عنوان غرامت جبران خسارت دریافت می‌کند.