بایگانی برچسب هواپیما

هواپیما

هواپیمای مافوق صوت جدید رییس جمهور آمریکا با سرعت ۱.۸ ماخ

سپتامبر گذشته بود که خبر رسید یک استارتاپ کالیفرنیایی در حال همکاری با نیروی هوایی ایالات متحده برای توسعه هواپیمای مافوق صوتی است که می تواند به عنوان هواپیمای مخصوص رییس جمهور ایالات متحده (Air Force One) به کار گرفته شود. استارتاپ…