بایگانی برچسب پزشکی

پزشکی

یافته جدید محققان ژاپنی برای رشد مجدد دندان‌ها

این مطالعه نخستین تحقیقی است که مزایای پادتن‌های مونوکلونال را برای بازتولید دندان نشان می‌دهد و می‌تواند یک چارچوب درمانی جدید را برای تعویض دندان (که در حال حاضر از طریق ایمپلنت‌ها یا روش‌های مصنوعی درمان می‌شود) فراهم بیاورد.

گجت‌های پوشیدنی جای دستگاه‌های فشارخون قدیمی را می‌گیرند؟

علیرغم همه پیش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها، هنوز فشار سنج‌های قدیمی خود را دور نیندازید. ولی آگاه باشید که از دیدن دستگاه‌های نوآورانه و گجت‌های پوشیدنی بیشتر در آینده‌ای نه چندان دور تعجب نخواهیم کرد.