بایگانی برچسب کودکان

کودکان

اینستاگرام مخصوص کودکان زیر ۱۳ سال در دست طراحی است

البته این ایده نیز مخالفانی دارد. برخی معتقدند که چنین اقدامی را می‌توان ترغیب مضاعف به استفاده از شبکه‌های اجتماعی دید، به ویژه در یک مرحله فوق‌العاده حساس رشد و شکلگیری شخصیت کودکان.

محققان احتمال ابتلای کودکان به کرونا را بسیار اندک می‌دانند

محققان پس از بررسی سوابق هفت بیمارستان کودکان در آمریکا اعلام کردند احتمال ابتلای کودکان به کرونا بسیار کم است و تا امروز فقط ۴ درصد از آنها به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شدند. بررسی سوابق هفت بیمارستان کودکان در آمریکا حاکی از آن است…